Vrácení zboží v zákonné lhůtě 14 dnů

NYNÍ AKCE - MOŽNOST VRÁCENÍ ZBOŽÍ AŽ DO 30 DNŮ!

OBECNÉ INFORMACE 

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 30 dnů (oproti zákonem uloženým 14 dnům) ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převezmete zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od smlouvy informovat provozovatele webových stránek www.viscopur.cz - spol. UP AND DOWN s.r.o. formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem).  

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. 

INFORMACE O MOŽNOSTÍ VRÁCENÍ TEXTILNÍCH VÝROBKŮ (polštáře, matrace, přistýlky..) 

Kvůli zachování zásad hygieny při vrácení textilních výrobků postupujeme podle následujících pravidel: 

  • Plně akceptujeme vrácení zboží nevybaleného, nepoužitého, kde se se zbožím seznámíte v takovém rozsahu, jako byste jej kupovali v obchodě.
  • Možnost vrácení se vztahuje pouze na tzv. nákup omylem - nesedí rozměr, barva, velikost atd.
  • Není možné vrátit nebo vyměnit zboží používané, znečištěné, bez originálního (hygienického) balení.
  • Vrácení znečištěného textilního zboží jsme oprávnění odmítnout kvůli zachování zásad hygieny. 

INFORMACE O MOŽNOSTÍ VRÁCENÍ MATRACÍ: 

Pokud zjistíte, že Vám nevyhovuje zakoupená matrace, postupujeme podle následujících pravidel:  

  • Plně akceptujeme vrácení zabalené matrace ve 100% stavu (matraci po vyzkoušení vybalíte, vyzkoušíte jako obchodě a v případně nespokojenosti nám ji ihned vrátíte nejlépe originálně zabalenou).  
  • Matraci, která byla již používaná a přesto ji chcete vrátit či vyměnit, je možné vrátit, ale může Vám být odečtena částka za potah, který z důvodu udržení zásad hygieny nemůžeme již vzít zpět (uvedení produktu do původního stavu). Vezměte v úvahu, že hodnota potahu činí okolo 2-5 tisíc Kč za jednolůžkovou matraci. Proto si matraci po doručení dobře prohlédněte, než ji začnete používat.
  • U matrací je nutné ponechat nálepky s identifikací výrobku a sériovým číslem nebo je přiložit odděleně spolu s vratkou. 
  • Je možné vrátit matrace pouze standardních rozměrů, t.j. 80x200 cm, 90x200 cm, 100x200 cm, 140x200 cm, 160x200 cm, 180x200 cm. Matrace ostatních rozměrů  jsou považovány za atypické a jejich vrácení či výměna není bohužel možná, jelikož byly vyrobeny pro Vás na zakázku. 

POZOR NA PŘEPRAVU

Mějte prosím na paměti, že "ručíte" za to, že se k nám zboží dostane ve výborném stavu. Zejména matrace je nutné důkladně zabalit do dvoj- až trojitého pevného igelitového obalu a důkladně zalepit. Pokud nám zboží dojde poškozené vinou nedostatečného zabalení, jsme oprávněni jej odmítnout nebo ponížit vrácenou částku o prostředky na uvedení do původního stavu. Výměna potahu u matrací se v případě zničení může vyšplhat až do řádu tisíců. 

DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání a případnou dobírku. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží a jeho překontrolování.  

ZASLÁNÍ A DORUČENÍ ZBOŽÍ 

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na této adrese:

UP AND DOWN s.r.o.,  Pod Soutratím 1559/5 101 00 Praha 10. Zásilku opatřete jasnou identifikací - číslem objednávky, jménem, odstoupením od smlouvy a číslem účtu.

Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 30 dnů. V žádném případě nezasílejte vratkové zboží na dobírku, nebude převzato. Peníze vracíme až po překontrolování zásilky. 

NÁKLADY SPOJENÉ S VRÁCENÍM ZBOŽÍ: 

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. 

ODPOVĚDNOST ZA SNÍŽENÍ HODNOTY: 

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. 

ke stažení: FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY >>>